Trang chủ » Vận 9 tinh bàn Huyền không phi tinh

Vận 9 tinh bàn Huyền không phi tinh

Vận 9 tinh bàn Huyền không phi tinh

Tam Nguyên Cửu vận

Tam nguyên bao gồm Thượng Nguyên, Trung Nguyên, Hạ Nguyên. Mỗi một nguyên có 60 Năm (Lục Thập Hoa Giáp).

Cửu vận là từ vận 1 đến vận 9. mỗi vận 20 năm, 9 vận là 180 năm.Như vậy Thượng Nguyên quản 3 vận 123, tiếp sau Trung nguyên quản vận 456, hạ nguyên quản vận 789.

Từ Năm 2004 đến hết 2023 thuộc vận 8 hạ nguyên. Đến năm nay 2024- Khởi đầu năm Giáp Thìn chuyển sang vận 9 là 20 năm, từ năm 2024 đến 2044.

Khí vận hành theo lượng thiên xích từ trung cung cửu tử đến các cung 9-1-2-3-4-5-6-7-8

Các sao sinh vượng tiến 9-1-2. các sao thất vận 3-4-5-6-7-8

Vượng thì nhân đinh hưng vượng, tiền bạc dồi dào, suy thì hung họa phá tán tùy các sao mà họa phúc mỗi khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0898 283 941