Trang chủ » HỌC PHẬT

HỌC PHẬT

Xin thường niệm A Di Đà Phật

Tâm không hay hờn giận

Chẳng oán trách thù ai,

Lòng khoan dung rộng rãi,

Ấy là cảnh bồng lai

Contact Me on Zalo
0898 283 941