Trang chủ » Lữ Tổ cấm làm thịt trâu và ăn thịt trâu thịt chó

Lữ Tổ cấm làm thịt trâu và ăn thịt trâu thịt chó

Trâu kéo cày, mệt sức thay, cực khổ từng ngày

Dạn nắng mồ hôi hột, chảy bọt miếng thương thay

Kẻ nông độc quá hổ lang, bắt trâu gà cho tủ làm hàng

Chặt đầu rồi mổ bụng, bán thịt lại ăn gan

Xương chuốc móc tai, da bịt trống, hành phạt muôn ngàn

Xưa còn cày cực khổ nay khóc thảm đa đoan

Hồn oan cáo đến Minh Vương, nghe cũng động lòng thương

Xử kẻ làm hàng khổ lắm. quăng núi đao nát thịt tan xương

Hoặc xử ôm bào lạc, nấu dầu, cưa xẻ lạ dường

Kiếp khác đầu thai trả quả, làm trâu chịu khổ như thường

Những người bảo thịt trâu, ai can cũng cứ lắc đầu

Ăn trâu thần quỷ ghét, cho họa nặng tai sâu

Tổn đức bình sanh vô số, mình thêm việc ưu sầu

Đầu lòng lành chút đỉnh, phạm tội này bộ xám thên thâu

Con cháu không trường thọ, hư nhà bại mạng chẳng lâu.

Hỡi ôi! Công Trâu giúp thế vô hồi, trọng hơn Chó làm tôi

Nếu ăn hai vật ấy, bất nhân tội nặng đáng rồi

Nay ta giáng bút khuyên răn, thịt châu thịt chó đừng ăn

Ta cùng Phật Tổ đều khen ngợi, khá giữ lòng bằng

Trong đời chi hết món ăn, thịt Trâu thịt Chó Phải Răn

–Trích: Lữ Tổ–

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0898 283 941