Trang chủ » Nhị Thập bát tú cát hung

Nhị Thập bát tú cát hung

Nhị Thập bát tú 28 chòm sao với con người

Ngày xưa khi khoa học kỹ  thuật còn chưa phát triển. Các phương pháp ghi chép, dự báo còn thô sơ, con người đã biết quan sát vũ trụ với các vì sao. Đặc biệt phải nói đến sự nghiên cứu thiên văn học của Trung Hoa. Người Trung Hoa đã dựa vào sự quan sát vũ trụ, các tinh tú, nhật nguyệt để sáng tạo ra kinh dịch, âm dương ngũ hành, lịch pháp,… và các bộ môn thuật số được lưu truyền đến ngày nay. Nhị thập bát tú là một trong các chòm sao quay xung quanh hệ mặt trời, được người xưa ghi chép lại, và có ảnh hưởng đến cát hung, họa phúc của con người.

Nhị thập bát tú được cho là có nguồn gốc từ việc quan sát sự di chuyển của mặt trăng trên bầu trời. Mặt trăng đi một vòng quỹ đạo mất hơn 27 ngày, ứng với mỗi ngày là một vị trí trên thiên cầu, và từ đó người phương Đông tạo ra hệ thống 28 hoặc đôi khi là 27 hay 36 chòm sao trên bầu trời. Trong thiên văn học Ấn Độ cũng có hệ thống 28 chòm sao tương tự gọi là Nakshatra. Một hệ thống khác cũng dựa trên đường mặt trăng di chuyển là 36 Decan của Ai Cập cổ đại.

Người ta chia vòng Hoàng Đạo thành bốn phần, quy ước như bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc trên mặt đất và gán cho chúng hình ảnh của bốn con vật huyền thoại, hay Tứ Tượng (四象), chúng là: Thanh Long (rồng xanh, ở phương Đông), Bạch Hổ (hổ trắng, ở phương Tây), Chu Tước (sẻ đỏ, ở phương Nam) và Huyền Vũ (rùa đen, ứng với phương Bắc). Mỗi phương có bảy chòm sao. Tên chòm sao cũng là tên của chủ tinh (các sao chính), ngoài ra các sao khác trong mỗi chòm cũng có tên riêng.

Người ta chia nhị thập bát tú thành các nhóm sao riêng, gồm nhóm sao Thanh Long phía Đông, Phía bắc là nhóm sao Huyền Vũ, Nhóm sao phía Tây là Bạch Hổ , Nhóm sao phía Nam là Chu Tước  cụ thể như sau:

  1. Nhóm sao phía Đông là Thanh Long 青龍, có 7 chòm sao:

(1) Giác 角 Spica và z Virginis

(2) Cang 亢 i , c , l , m Virginis

(3) Đê 氐 a , b , g , n Libræ

(4) Phòng 房 b , d , p , r Scorpionis

(5) Tâm 心 a , d , t Scorpionis

(6) Vĩ 尾 e , l , m , n , i , x , l , n Scorpionis

(7) Cơ 箕 g , d , e Sagittarii, b Telescopii

  1. Nhóm sao phía Bắc là Huyền Vũ 玄武, có 7 chòm sao:

(1) Đẩu 斗 m , l , f , p , t , x , Sagittarii

(2) Ngưu 牛 a , b , x Neb. 323, 324 Capricorne, Neb. 322 Sagittarii

(3) Nữ 女 n , m , n , xx 493 Piazzii, Aquarii

(4) Hư 虛 b Aquarii, a Equlei

(5) Nguy 危 a Aquarii, e ,d Pegasi

(6) Thất 室 Aquarii, a ,b Pegasi

(7) Bích 璧 a Andromedæ g Pegasi

  1. Nhóm sao phía Tây là Bạch Hổ 白虎, có 7 chòm sao:

(1) Khuê 奎 16 sao h , z , I , e , d , p , n , m , b Andromedæ, s , t , u , n , f , x , y Piscium

(2) Lâu 婁 a , b , g Capitis Arietis

(3) Vị 胃 n2 , b , c , Muscoe

(4) Mão 昴 h , e , h , f , d , h ,Tauri (Pleiades)

(5) Tất 畢 e IV61 Piazi, d , g , a , ¶2 , ¶1 Tauri (Hyades)

(6) Chủy 觜 l , f Orionis

(7) Sâm 參 a , b , g , d , e , x , h , x , Orionis

  1. Nhóm sao phía Nam là Chu Tước 朱雀, có 7 chòm sao:

(1) Tỉnh 井 8 sao: m , n , g , x , l , d , và e Germinerum

(2) Quỉ 鬼 g , d , h , u Caneri

(3) Liễu 柳 d , e , z , h , u , r , s , w Hydræ

(4) Tinh 星 a , 2 t , i , 20 và 26 Flamsteed vài sao chòm Hydræ

(5) Trương 張 6 sao n , f , m , l , n và x Hydræ

(6) Dực 翼 22 sao Crateris và Hydræ

(7) Chẩn 軫 g , e , b , h Cervi

Nhị Thập bát tú có ảnh hưởng rất lớn đối với nền văn hóa phương đông. Dựa vào nhị thập bát tú người ta có thể chọn ra ngày tốt, ngày xấu,cát hung khi quan sát các sao trên bầu trời. Từ đó xem xét có nên làm việc lớn hay không.

Nhóm sao thanh Long Có 4 sao cát, 3 sao hung)

Sao Giác ( Sao Cát)

Giác tinh tạo tác chủ vinh xương, ngoại tiến điền tài cập nữ lang.
Giá thú hôn nhân xuất quý tử, văn nhân cập đệ kiến quân vương.
Duy hữu táng mai bất khả dụng, tam niên chi hậu chủ ôn hoàng.
Khởi công tu trúc phần mộ địa, đương tiền lập kiến chủ nhân vong.

Nghi: hôn lễ, lữ hành, xuyên tân y, động thổ, lập trụ, lập môn, tài y, di đồ

Kị: táng nghi.

Sao Cang ( Sao Hung)

Cang tinh tạo tác trưởng phòng đương, thập nhật chi trung chủ hữu ương.
Điền địa tiêu ma quan thất chức, đầu quân định thị hổ lang thương.
Giá thú hôn nhân dụng thử nhật, nhi tôn tân phụ thủ không phòng.
Mai táng nhược hoàn phùng thử nhật, đương thời tai họa chủ trọng thương.

Nghi: hôn lễ, bá chủng, mãi mại

Kị: kiến ốc, hạ táng.

Sao Đê ( Sao Hung)

Đê tinh tạo tác chủ tai hung, phí tận điền viên thương khố không.
Mai táng bất khả dụng thử nhật, huyền tuyệt điếu hĩnh họa trùng trùng.
Nhược thị hôn nhân li biệt tán, dạ chiêu lãng tử nhập phòng trung.
Hành thuyền tất định tao trầm một, canh sanh lung ách tử tôn cùng.

Nghi: mãi điền viên, bá chủng

Kị: táng nghi, kiến tạo, giá thú.

Sao Phòng (Sao Cát)

Phòng tinh tạo tác điền viên tiến, huyết tài ngưu mã biến sơn cương.
Canh chiêu ngoại xứ điền trang trạch, vinh hoa phú quý phúc lộc khang.
Mai táng nhược nhiên dụng thử nhật, cao quan tiến chức bái quân vương

Nghi: tế tự, hôn nhân, thượng lương, di đồ

Kị: mãi điền viên, tài y

Sao Tâm (Sao Hung)

Tâm tinh tạo tác đại vi hung, canh tao hình tụng ngục tù trung.
Ngỗ nghịch quan phi trạch sản thoái, mai táng thốt bạo tử tương tòng.
Hôn nhân nhược thị phùng thử nhật, tử tử nhi vong lệ mãn hung.
Tam niên chi nội liên tao họa, sự sự giáo quân một thủy chung.

Nghi: tế tự, di đồ, lữ hành

Kị: tài y.

Sao Vĩ -Sao Cát

Vĩ tinh tạo tác chủ thiên ân, phú quý vinh hoa phúc lộc tăng.
Chiêu tài tiến bảo dữ điền trạch, hòa hợp hôn nhân quý tử tôn.
Mai táng nhược năng y thử nhật, nam thanh nữ chánh tử tôn hưng.
Khai môn phóng thủy chiêu điền trạch, đại đại công hầu viễn bá danh.

Nghi: hôn lễ, tạo tác

Kị: tài y.

Sao Cơ- Sao Cát

Cơ tinh tạo tác chủ cao cường, tuế tuế niên niên đại cát xương.
Mai táng tu phần đại cát lợi, điền tàm ngưu mã biến sơn cương.
Khai môn phóng thủy chiêu điền trạch, khiếp mãn kim ngân cốc mãn thương.
Phúc ấm cao quan gia lộc vị, lục thân phong túc lạc an khang.

Nghi: kiến tạo, khai trì, khai môn, tạo ốc, thu tài

Kị: hôn lễ, tài y.

Nhóm sao  huyền vũ- có  3 sao cát

Sao Đẩu- Sao Cát

Đẩu tinh tạo tác chủ chiêu tài, văn vũ quan viên vị đỉnh đài.
Điền trạch gia tài thiên vạn tiến, phần doanh tu trúc phú quý lai.
Khai môn phóng thủy chiêu ngưu mã, vượng tàm nam nữ chủ hòa hài.
Ngộ thử cát tinh lai chiếu hộ, thời chi phúc khánh vĩnh vô tai.

Nghi: kiến tạo, khai trì, khai môn, tạo ốc, thu tài

Kị: hôn lễ, tài y.

Sao Ngưu- Sao Hung

Ngưu tinh tạo tác chủ tai nguy, cửu kì tam tai bất khả thôi.
Gia trạch bất an nhân khẩu thoái, điền tàm bất lợi chủ nhân suy.
Giá thú hôn nhân giai tự tổn, kim ngân tài cốc tiệm vô chi.
Nhược thị khai môn tịnh phóng thủy, ngưu trư dương mã diệc thương bi.

Nghi: bất khả nghi

Kị: giá thú, kiến tạo.

Sao Nữ- Sao Hung

Nữ tinh tạo tác tổn bà nương, huynh đệ tương hiềm tự hổ lang.
Mai táng sanh tai phùng quỷ quái, điên tà tật bệnh chủ ôn hoàng.
Vi sự tao quan tài thất tán, tả lị lưu liên bất khả đương.
Khai môn phóng thủy phùng thử nhật, toàn gia tán bại chủ li hương.

Nghi: học nghệ

Kị: tang nghi, tranh tụng, tài y.

Sao Hư nhật (hung) 

Hư tinh tạo tác chủ tai ương, nam nữ cô miên bất nhất song.
Nội loạn phong thanh vô lễ tiết, nhi tôn tức phụ bạn nhân sàng.
Khai môn phóng thủy tao tai ương, hổ giảo xà thương hựu thốt vong.
Tam tam ngũ ngũ liên niên bệnh, gia phá nhân vong bất khả đương.

Nghi: bất khả nghi dụng

Kị: tạo tác, khai môn phóng thủy, bất luận sự gì, tiểu tâm thoái thủ tắc cát.

Sao nguy- Sao hung

Nguy tinh bất khả tạo cao lâu, tự điếu tao hình kiến huyết quang.
Tam niên hài nhi tao thủy ách, hậu sanh xuất ngoại bất hoàn hương.
Mai táng nhược hoàn phùng thử nhật, chu niên bách nhật ngọa cao sàng.
Tam niên ngũ tái nhất bi thương, khai môn phóng thủy đáo quan đường.

Nghi: xuất hành, nạp tài

Kị: khởi tạo, mai táng, khai môn, phóng thủy

Sao Thất- Sao Cát

Thất tinh tu tạo tiến điền ngưu, nhi tôn đại đại cận vương hầu.
Phú quý vinh hoa thiên thượng chí, thọ như bành tổ bát thiên thu.
Khai môn phóng thủy chiêu tài bạch, hòa hợp nhân hôn sanh quý nhi.
Mai táng nhược năng y thử nhật, môn đình hưng vượng phúc vô ưu.

Nghi: hôn lễ, di đồ, kiến tạo, tế tự, quật tỉnh

Kị: tang nghi.

Sao Bích-Sao Cát

Bích tinh tạo tác chủ tăng tài, ti tàm đại thục phúc thao thiên.
Nô tì tự lai nhân khẩu tiến, khai môn phóng thủy xuất anh hiền.
Mai táng chiêu tài quan phẩm tiến, gia trung chư sự lạc đào nhiên.
Hôn nhân cát lợi sanh quý tử, tảo bá danh thanh khán tổ tiên.

Nghi: hôn lễ, kiến tạo, mai táng

Kị: vãng nam phương hung.

Sao Khuê- Sao hung

Khuê tinh tạo tác đắc trinh tường, gia nội vinh hòa đại cát xương.
Nhược thị mai táng âm thốt tử, đương niên định chủ lưỡng tam thương.
Khán khán quân lệnh hình thương đáo, trùng trùng quan sự chủ ôn hoàng.
Khai môn phóng thủy tao tai họa, Tam niên lưỡng thứ tổn nhi lang.

Nghi: xuất hành, tài y, tu ốc

Kị: khai điếm.

Sao Lâu- Sao Cát

Lâu tinh thụ trụ khởi môn đình, tài vượng gia hòa sự sự hưng.
Ngoại tiến tiền tài bách nhật tiến, nhất gia huynh đệ bá cao danh.
Hôn nhân tiến ích sanh quý tử, ngọc bạch kim ngân tương mãn đường.
Phóng thủy khai môn giai cát lợi, nam vinh nữ quý thọ an ninh.

Nghi: hôn lễ, tu ốc, tạo đình

Kị: bất kị.

Sao Vị-Sao Cát

Vị tinh tạo tác sự như hà, phú quý vinh hoa hỉ khí đa.
Mai táng quý lâm quan lộc vị, tam tai cửu họa bất phùng tha.
Hôn nhân ngộ thử gia phú quý, phu phụ tề mi vĩnh bảo khang.
Tòng thử môn đình đa cát khánh, nhi tôn đại đại bái kim giai.

Nghi: giá thú, hạ táng, công sự cát

Kị: tư sự hung.

Sao Mão-Sao hung

Mão tinh tạo tác tiến điền ngưu, mai táng quan tai bất đắc hưu.
Trùng tang nhị nhật tam nhân tử, tận mại điền viên bất kí tăng.
Khai môn phóng thủy chiêu tai họa, tam tuế hài nhi bạch liễu đầu.
Hôn nhân bất khả phùng thử nhật, tử biệt sanh li thị khả bi.

Nghi: bất khả nghi dụng

Kị: kết hôn, vạn sự đều hung

Sao Tất- Sao Cát

Tất tinh tạo tác chủ quang tiền, mãi đắc điền viên hữu túc tiền.
Mai táng thử nhật thiêm quan chức, điền tàm đại thục vĩnh phong niên.
Khai môn phóng thủy đa cát khánh, hợp gia nhân khẩu đắc an nhiên.
Hôn nhân nhược đắc phùng thử nhật, sinh đắc hài nhi phúc thọ toàn.

Nghi: tạo ốc, táng nghi, giá thú, tạo kiều, quật tỉnh

Kị: bất kị

Sao Chủy-Sao Hung

Chủy tinh tạo tác hữu đồ hình, tam niên tất định chủ linh đinh.
Mai táng thốt tử đa nhân thử, thủ định dần niên tiện sát nhân.
Tam tang bất chỉ giai do thử, nhất nhân dược độc nhị nhân thân.
Gia môn điền địa giai thoái bại, thương khố kim ngân hóa tác trần.

Nghi: bất khả nghi dụng

Kị: đại ác nhật, kiến tạo, hạ táng, bách sự giai hung.

Sao Sâm-Sao Hung

Sâm tinh tạo tác vượng nhân gia, văn tinh chiếu diệu đại quang hoa.
Chỉ nhân tạo tác điền tài vượng, mai táng chiêu tật khốc hoàng sa.
Khai môn phóng thủy gia quan chức, phòng phòng tử tôn kiến điền gia.
Hôn nhân hứa định tao hình khắc, nam nữ triêu khai mộ lạc hoa.

Nghi: lữ hành, lập môn, kiến tạo đều cát

Kị: hôn lễ, mai táng.

Sao Tỉnh- Sao Cát

Tỉnh tinh tạo tác vượng tàm điền, kim bảng đề danh đệ nhất tiên.
Mai táng tu phòng kinh thốt tử, cuồng điên phong tật nhập hoàng tuyền.
Khai môn phóng thủy chiêu tài bạch, ngưu mã trư dương vượng mạc ngôn.
Quả phụ điền đường lai nhập trạch, nhi tôn hưng vượng hữu dư tiền.

Nghi: tế tự, bá chủng, kiến tạo

Kị: tài y.

Sao Quỷ- Sao Hung

Quỷ tinh khởi tạo thốt nhân vong, đường tiền bất kiến chủ nhân lang.
Mai táng thử nhật quan lộc chí, nhi tôn đại đại cận quân vương.
Khai môn phóng thủy tu thương tử, giá thú phu thê bất cửu trường,
Tu thổ trúc tường thương sản nữ, thủ phù song nữ lệ uông uông.

Nghi: khả hạ táng

Kị: kiến tạo, hôn lễ, vãng tây phương cũng hung

Sao Liễu- Sao Hung

Liễu tinh tạo tác chủ tao quan, trú dạ thâu nhàn bất tạm an.
Mai táng ôn hoàng đa tật bệnh, điền viên thoái tận thủ đông hàn.
Khai môn phóng thủy tao lung hạt, yêu đà bối khúc tự cung loan.
Canh hữu bổng hình nghi cẩn thận, phụ nhân tùy khách tẩu bàn hoàn.

Nghi: bất khả dụng

Kị: khai môn, phóng thủy, táng nghi.

Sao Tinh- Sao Hung

Tinh tú nhật hảo tạo tân phòng, tiến chức gia quan cận đế vương.
Bất khả mai táng tịnh phóng thủy, hung tinh lâm vị nữ nhân vong.
Sanh li tử biệt vô tâm luyến, yếu tự quy hưu biệt giá lang.
Khổng tử cửu khúc thù nan độ, phóng thủy khai môn thiên mệnh thương.

Nghi: hôn lễ, bá chủng

Kị: táng nghi.

Sao Trương- Sao Cát

Trương tinh nhật hảo tạo long hiên, niên niên tịnh kiến tiến trang điền.
Mai táng bất cửu thăng quan chức, đại đại vi quan cận đế tiền.
Khai môn phóng thủy chiêu tài bạch, hôn nhân hòa hợp phúc miên miên.
Điền tàm đại lợi thương khố mãn, bách bàn thuận ý tự an nhiên.

Nghi: hôn lễ, khai thị, tế tự, mai táng

Kị: bất kị.

Sao Dực- Sao Hung

Dực tinh bất lợi giá cao đường, tam niên nhị tái kiến ôn hoàng.
Mai táng nhược hoàn phùng thử nhật, tử tôn tất định tẩu tha hương.
Hôn nhân thử nhật bất nghi lợi, quy gia định thị bất tương đương.
Khai môn phóng thủy gia tu phá, thiếu nữ luyến hoa tham ngoại lang.

Nghi: bất khả nghi

Kị: hạ táng, giá thú, kiến tạo hung, bách sự giai bất nghi.

Sao Chẩn- Sao Cát

Chẩn tinh lâm thủy tạo long cung, đại đại vi quan thụ sắc phong.
Phú quý vinh hoa tăng phúc thọ, khố mãn thương doanh tự xương long.
Mai táng văn tinh lai chiếu trợ, trạch xá an ninh bất kiến hung.
Canh hữu vi quan triêm đế sủng, hôn nhân long tử xuất long cung.

Nghi: mãi điền viên, nhập học, kiến tạo, hôn lễ, tài y

Kị: hướng bắc phương lữ hành hung.

3 thoughts on “Nhị Thập bát tú cát hung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0898 283 941