Trang chủ » Các ngũ hành dùng trong thuật số

Các ngũ hành dùng trong thuật số

Bát quái được chia thành 8 cung Càn Đoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn, 24 sơn. Ngũ hành của mỗi sơn thay đổi tùy vào mục đích cách dùng. Sau đây xin tổng hợp lại:

1. Chính ngũ Hành, hay còn gọi Hậu thiên Ngũ Hành.

Càn Đoài thuộc Kim

Cấn Khôn thuộc thổ 

chấn Tốn thuộc Mộc

Khảm Thuộc thủy

Ly thuộc hỏa

Giáp Ất Dần Mão thuộc mộc

Thìn Mùi Tuất Sửu thuộc thổ

Bính, Đinh, Tị Ngọ thuộc Hỏa

Canh Tân, Thân Dậu thuộc kim

Nhâm Quý, Hợi Tý thuộc thủy

Chính ngũ hành căn cứ Lạc Thư để thiên 1 khảm cư ở phương Bắc, đem Hợi Nhâm Tý Quý quy về thuỷ; thiên 9 Ly cư ở phương Nam, đem Tỵ Bính Ngọ Đinh quy về hoả; thiên 3 Chấn cư ở phương Đông, đem Giáp Dần Ất Mão quy về mộc; thiên 7 Đoài cư ở phương Tây, đem Thân Canh Dậu Tân quy về kim; địa 2 Khôn cư ở Tây Nam, đem Khôn quy về Thổ; địa 4 Tốn cư ở Đông Nam, đem Tốn quy về Mộc; địa 6 Càn cư ở Tây Bắc, đem Kiền quy về Kim; địa 8 Cấn ở Đông Bắc, đem Cấn quy về Thổ. Thiên 5 cư ở chính trung, nhờ vượng 4 mùa, Thìn Tuất Sửu Mùi vì vậy quy về Thổ.
Hậu thiên ngũ hành dùng để luận xét phương vị, luận xét sinh khí long mạch và âm dương thuận nghịch.

2. Ngũ Hành Nạp giáp

Giáp nạp vào Càn thuộc Kim

Ất Nạp Vào Khôn thuộc Thổ

Bính nạp vào Cấn thuộc Thổ

Tân nạp vào Tốn thuộc Mộc

Chấn Nạp Canh Hợi mão mùi mộc

Ly nạp Nhâm Dần ngọ Tuất hỏa

Đoài nạp Đinh tị dậu sửu

Khảm nạp thân tý thìn quý

3. Hồng Phạm Ngũ Hành dùng để tính tọa sơn khắc vong mệnh:

Càn Hợi Đinh Dậu thuộc kim

Cấn mão Tị Canh thuộc Mộc

Nhâm ất Bính Ngọ thuộc Hỏa

Dần giáp Thìn Tốn Thân Tân Tuất Tý thuộc Thủy

Quý Sửu Mùi Khôn thuộc Thổ

4. Song sơn ngũ hành

Càn hợi-Giáp mão- Đinh Mùi mộc cuộc

Khôn thân-Nhâm Tý-Ất thìn Thủy Cuộc

Cấn Dần-Bính Ngọ-Tân Tuất hỏa cuộc

Tốn tị-Canh Dậu-Quý Sửu là Kim cuộc

5. Huyền Không ngũ hành

Dùng tính thuyr khẩu. Hướng thủy sinh nhập hoặc khắc nhập hành của hướng huyệt thì cát.

Bính Đinh Ất Dậu thuộc hỏa

Càn khôn Mão Ngọ thuộc Kim

Hợi Quý Cấn Giáp thuộc mộc

Tuất Canh Sửu Mùi thuộc Thổ

Tý Dần Thìn Tốn Tị Thân Tân Nhâm thuộc thủy

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0898 283 941