Trang chủ » Đạo

Đạo

Đạo

Đạo ở đâu xa phải nhọc tầm
Hỡi người tu học nhớ “Minh Tâm”
Đi vào “Thanh Tịnh” mà suy cứu
Bắt mối “Vi Mô” Đạo dễ cầm
Tầm Đạo chi xa phải nhọc công
Qui tâm tìm lại “Chủ Nhơn Ông”
Ông đi vắng mặt gà bươi bếp
Chó sủa đêm trăng, lòng hỏi lòng
Lộn xộn, lăn xăn Đạo khó tìm
Muốn hành Chánh Pháp “phải ngồi im,
Hỏi ta có phải là “Cầy Thịt”
Hay giống “Thiêng Liêng” rõ nỗi niềm.

Trích Dưỡng Chơn Tập

One thought on “Đạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0898 283 941