Trang chủ »

Lý trong trời đất rất cao sâu,
Chánh Pháp Vô Vi, Đạo nhiệm mầu,
Là “Tánh” là “Tâm” là “Mạng” lý
Buông dây mất mối Đạo nan cầu
Ai hay tầm “Lý” Đạo trong ta
Kiến tánh minh tâm rõ Đạo Nhà,
Đạo có một, Một là sự thật
Vì sao phân rẽ chánh hay tà?
Có “Lý” đương nhiên có “Khí” “Hình”
Mất trung mất chánh, “Lý” không minh,
Có lành, có dữ, vì mê chấp;
Trở lại ngôi “Trung” ngộ Đạo mình.

trích DƯỠNG CHƠN TẬP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0898 283 941