Trang chủ » Họ trần và ngôi mộ phát tích Trần gia dĩ sắc đắc thiên hạ

Họ trần và ngôi mộ phát tích Trần gia dĩ sắc đắc thiên hạ

Thuatsophuongdong biên chép: Tổ tiên nhà Trần ở làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, nối đời làm nghề chài lưới, suốt cả một giải tràng giang ở nam đạo, tới đâu thì cũng là nhà, chứ không có chỗ ở nhất định.

Lúc đó có thầy địa lý chính tông ở bên tàu sang nước ta tìm đất, bắt đầu từ dãy tổ sơn Tam đảo, lần theo long mạch xuống khỏi thăng long cổ bi rồi đến các xã Kệ Châu, Cao xá, thuộc huyện kim động, thấy nhiều gò đống tụ tập ở đó, thì thầy bảo rằng: Đây là chỗ đóng binh nấu cơm, đi đến xã Phương trà thuộc huyện nam xương không thấy vết tích long mạch đâu nữa. Thầy địa đứng lại nhìn quanh một lúc, thì lại nhẩm lẩm nói một mình rằng: nước sông chảy xiết thế kia, lẽ nào huyệt lại chìm dưới thủy để. Rồi lại xuống đò sang sông, đi tới đến làng Hà liễu, thuộc huyện Ngự Thiên thấy có một núi lù lù hiện lên. Thầy địa tỏ vẻ mừng rỡ chỉ tay nói rằng: Nó đã ngóc đầu kia rồi, thế nào trốn được ta?

Nhận rõ long mạch, rồi thầy tìm đến xã Nhật Cảo là nơi khởi điểm, và xã Đại dường là nơi kết cục, bấy giờ mới đặt địa bàn coi thử. rồi thầy cảm thấy say mê, quanh quẩn mãi ở đó.

Chẳng ngờ giữa lúc thầy đương trù trừ nghĩ ngợi ở đó, thì có một người tên gọi Nguyễn Cố, người xã Tây vệ đi qua nom thấy, tiến lại hỏi rằng: Địa Tiên chú ý ở đây, phải chăng chỗ này có ngôi quý địa sao đó.

Thầy địa lý nghe cố hỏi vậy, có ý tự phụ ngửa mặt cả cười: Hừ Hừ! ai biết ngoi đế vương lại lạc xuống quãng bình điền. Từ trước đến nay các thầy địa lý thực không có mắt.

Chú thầy địa lý nói xong, Nguyuyễn Cố sửng sốt hỏi: nếu quả như vậy, xin thầy làm ơn để lại cho tôi, tôi xin biện lễ hậu tạ, bao nhiêu cũng được.

Chú thầy địa lý đạp: ừ, nhà người có phước nên mới gặp ta, thì ta cũng để giúp cho. Nhưng có một điều là khi táng xong thì phải đưa trước cho ta 100 quan tiền,còn sau đến khi chiếm được nước rồi thì phải chia đôi thiên hạ.

Nguyễn Cố thấy chú khách buộc hai điều kiện trên cũng chấp thuận ngay, rồi hốt ngôi mộ tổ tiên lên để nhờ thầy địa an táng. Thầy địa sợ Cố lật lọng nên lại hẹn rằng: Kiểu đất này sau khi táng rồi phát đạt rất lớn.. Nhưng mà trong khoảng 100 ngày, phải  nên thời thường thám thính, nếu sau những trận gió mưa sấm sét, mà thấy có sự gì lạ, thì sự tốt lành ít mà sự hung dữ lại nhiều, nên kíp dời đi chỗ khác.

quả nhiên mới táng được 3 ngày thì đêm hôm ấy sấm sét nổi dậy ầm ầm, nhân dân quanh vùng thấy đều náo động, sáng sớm hôm sau, người ta thấy đá ở dưới đất trồi lên, trông như thứ đá tai mèo, nhan nhản khắp vùng 3 xã Đặng xá, Tây vệ, Thái đường, tất cả hồ ao vường dược chỗ nào cũng có, ngày nay dấu tích vẫn còn

Về phần Nguyễn Cố thấy có sự lạ như vậy, biết rằng ngôi mộ đã kết mừng rỡ vô cùng. Nhưng Vợ anh thì lại nghĩ khác, nên chị bảo khẽ anh rằng: ngôi mộ nhà ta dẫu được phát phúc, nhưng mà hiện nay chạy đâu cho ra 100 quan tiền lễ tạ, vả lại sau này còn phải chia đôi thiên hạ thử hỏi phần mình còn được bao nhiêu. Cố nghe vợ nói như vậy, nên nghĩ cũng tiếc của, anh bèn tính ngay đến việc bội sư, nên khi thầy địa lý đến hỏi lễ tạ, anh hen đúng ngày nào đó mời thầy quá bộ lại chơi, vợ chồng tôi sẽ xin giao đủ số.

Thế rồi đến hôm giao hẹn, thầy địa vừa bước vào thì Cố lấy giẻ bịt miệng rồi trói lại, rồi đến đêm khuya vác thầy địa ra sông cái vứt xuống giữa dòng rồi ra về, tưởng rằng không ai hay biết.

Chẳng ngờ chỗ anh quăng Thầy Địa phía dưới loại có bãi cát, vì lúc thủy triều trào tràn ngập, nên không nhìn rõ, nhưng rồi sau lúc anh quay về nhà thì nước rút, thành ra thầy Địa lại nằm lò kho trên bãi cát, chứ không bị chết chìm.

may mắn hơn nữa là ngay lúc ấy lại có chiếc thuyền ngư phủ họ trần đi qua, thoảng nghe thấy tiếng cầu cứu, vội vàng chèo đến, ôm xuống dưới thuyền, cởi trói cho thầy địa, rồi hỏi duyên cớ tại sao?Chú bèn kể hết đầu đuôi cho ngư phủ nghe, rồi sau ngỏ lời cảm tạ: rằng tôi được ông cứu thoát, thực là ân đức tái sinh, vậy nay xin đem ngôi đất quý đó để báo đáp lại…

Trần công hỏi:nhưng ngôi huyệt ấy thầy đã để cho người khác, biết làm thế nào? Chú thầy địa đáp: Tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng, biết rằng ngôi đất quý ầy, trời đã để dành cho họ nhà ông, vậy nên tôi đã có cách xử trí….

Trần công thấy nói vậy bèn lưu thầy địa ở ngay trong thuyền để cho khỏi lộ câu truyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0898 283 941