Trang chủ » Số chết đuối nước

Số chết đuối nước

Ông Trần Đoàn sau khi nghiên cứu tìm ra số tử vi một hôm đi chơi gặp ông Lã Động Tân khoe rằng: “Tôi mới khám phá được một điều rất bí mật, người ta đều có số mệnh. Tôi đã lập thành con toán, ấy là số tử vi”.

Lã động Tân không tin trả lời: “Có chắc không. Vâng , rồi tôi sẽ trả lời để bác biết  về khoa số tử vi huyền diệu của bác là đúng”. Và muốn riễu bạn, Lã động Tân cả cười quay đi.

Ra đến bờ sông Lã Động Tân thấy một chiếc thuyền vừa rời bến và đang bơi ở giữa dòng. Ông nghĩ thầm chẳng lẽ lại có số như lời Trần Đoàn, ừ được để ta thử nghiệm xem và sẵn chiếc quạt ở tay, Lã Động Tân phẩy luôn một cái làm cho chiếc đò đắm ngay và chìm lim, kết quả bảy mươi hai người chết.

Lã Động Tân đác chí, bụng bảo dạ, có lẽ nào cả một chuyến đò lại toàn là những người có số bị chết đuối sao? Và tất tat ông đi tìm bạn hỏi ngay rằng: “Này , Trần Đoàn, vừa có một chuyện rất lạ, anh đã biết chưa?.

Trần Đoàn ung dung mỉm cười đáp:” Biết cả rồi, lên thiên đình dở sổ mà xem’.

Nghi hoặc Lã Động tân vội vã lên trời thì may mắn thay gặp ngay lúc Nam tào, Bắc đẩu dang soát sổ dưới trần gian. Và sẵn khi Nam Tào mở sổ cho xem, Lã động Tân thấy có đoạn chua về việc vừa xảy ra như sau này:

Chuyện đâu khéo sui nên bỗng gặp

Khách trong thuyền Thất thập nhị nhân

Âm dương ngày tháng xoay vần

Qua Sông quạt Lã ĐỘng Tân giết người.

Trích Số Tử Vi Kinh Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0898 283 941