Trang chủ » Số bị hổ cắn chết

Số bị hổ cắn chết

Số bị hổ cắn chết

Có một ông nhà giàu ở tỉnh Nam, một hôm nhờ bạn đoán hộ lá só Tử vi của mình. Người bạn nói : Trung ngôn Nghịch nhĩ, bác có bằng lòng nghe sự thực mà không hết giận thì tôi sẽ nói.

Ông nhà giàu năn nỉ và yêu cầu có điều gì phải chăng xin bạn dạy bảo.

Bạn buộc lòng đoán rằng:” nếu bây giờ tôi lại tán tụng sự giàu sang của bác, thì bác thích hơn, nhưng bác sẽ cho tôi là nói đùa và số tử vi chỉ là một môn nói dóc để cho một bọn bịp bợm nịnh hót tăng bốc những kẻ quyền quý mà thôi.

Không, với tôi, tử vi phải là một khoa học huyền bí cổ truyền và cứ như số này, thế nào bác cũng bị hổ cắn chết.

Ông nhà giàu lạnh người, cười nhạt, cho là bạn rủa mặt mình, bán tín bán nghi ông đáp: Tôi suốt đời ở nơi đồng bằng, công việc quanh năm ở nơi với vườn ruộng, không đi rừng, không gần núi, mà chỉ rừng núi mới có hổ thì cách đây hàng mấy trăm cây số, hay là bác lên rừng bắt hổ về nuôi làm chó đẻ có thể cắn tôi cho hợp với lời số bác vừa đoán chăng. Nói đoạn ông nhà giàu lại còn muốn bỉ báng bạn mình, nhác trông thấy bức tranh ” Anh Hùng Tương Ngộ” bèn chạy lại dơ tay đập mạnh vào con hổ vẽ cho hả giận và tiếp:” hay là con hổ này cắn chết ta đây. Không ngờ bên trong bức tranh có đinh ngầm, nên khi ông nhà giàu đập tay vào mồm con hổ vẽ, chẳng may đụng phải đầu cái đanh ngầm chồi ra cám vào tay đến nỗi vãi máu. Ông nhà giàu thất sắc, và sau đấy vết thương ấy cứ loét dần mãi ra, thuốc nào chữa cũng không khỏi, về sau chính ông đã bị chết về vết thương ấy.. Thế ra hổ giấy cũng giết được người ư, số Tử vi kì diệu lắm thay.

Trích Số tử vi Kinh nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0898 283 941