Trang chủ » Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã soạn tác Lời Cầu Nguyện tán thán Phẩm Hạnh của Đức Cố Đại Lão Hoà Thượng Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ

Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã soạn tác Lời Cầu Nguyện tán thán Phẩm Hạnh của Đức Cố Đại Lão Hoà Thượng Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ

THÁNH ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA ĐÃ SOẠN TÁC LỜI CẦU NGUYỆN TÁN THÁN PHẨM HẠNH CỦA CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP CHỦ THƯỢNG PHỔ HẠ TUỆ

“Ngài là bậc Long Trượng duy nhất hoằng dương Pháp bảo.
Ngài bảo hộ Biệt giải thoát giới như tròng mắt của mình;
Giàu đức điều nhu và tịch tịnh nhờ văn tư tu.
Cầu cho hạnh nguyện của Thánh giả tối thắng tự nhiên thành tựu.”
Một số người quen đã đề nghị tôi cầu nguyện cho đức Pháp chủ tôn kính của Phật Giáo Việt Nam (Thánh giả Thích Phổ Tuệ). Tiếng tạng gọi tên Ngài là Sherab Zangpo Chok, thọ 105 tuổi, Ngài đã viên tịch vài ngày trước.
Pháp sư, Sakya tỳ-kheo Đạt Lai Lạt Ma
soạn tác vào ngày 24 tháng 9 năm Thiết Ngưu (con Trâu sắt) Rajung thứ 17.
Nhằm ngày 30 tháng 10 năm 2021
Xin được tán thán công đức và phẩm hạnh của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
“Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là một tu sĩ Phật giáo người Việt Nam. Hoà thượng là Đệ tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại lão Hoà thượng là một trong những vị cao tăng lớn tuổi nhất của Việt Nam trước khi viên tịch ở tuổi 105”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0898 283 941