Trang chủ » Thôi bối đồ dự ngôn của trung hoa cổ xưa phần 1

Thôi bối đồ dự ngôn của trung hoa cổ xưa phần 1

Thôi bối đồ
Trong các sách thần bí thời cổ Trung Hoa, không có sách nào thần bí hơn “Thôi bối đồ”.
Quyển sách này lưu truyền trong dân gian rất ít, thường bị cấm, do các triều đại phong kiến
Trung Quốc sợ tiết lộ thiên cơ, soán ngôi mất chủ. Những người muốn nên việc lớn đều lấy việc đọc qua sách này làm phúc lớn trời cho. Đây là sách của đế vương. Tin đồn cho rằng cục lưu trữ văn thư Trung Quốc còn lưu được một bản. Sự tích sách ấy như sau:
– Lưu Bá Ôn khi ở ẩn đã thu nạp hai học trò giỏi, ông hết lòng truyền thụ các bí thuật cho họ.
Một hôm ông đi chơi xa. Hai học trò bàn với nhau muốn thi thố cùng thiên hạ, đến kinh thành
để trổ rõ tài mình. Họ cải trang làm thầy tướng số, nói nhiều điều bí mật hoàng thất, nên
nhanh chóng có cơ hội lên điện Kim Loan chất vấn.
Họ ngồi đấu lưng vào nhau (thôi bối) . Một người dùng thuật Thiên can ( lấy hào cương làm chủ), một người dùng thuật Địa chi (lấy hào nhu làm chủ). Một làm tranh vẽ, một dùng thơ chiết giải. Trên suy 500 năm, dưới suy 300 năm thì Lưu Bá Ôn đến bắt hai học trò về.
Kết quả là được một cuốn sách khoảng 60 trang, mỗi trang là 1 bức tranh có thơ kèm, rất bí hiểm nhưng lại phù hợp với thăng trầm lịch sử Trung Hoa. Thường chỉ khi sự biến xảy ra mới
nghiệm ra được. Thậm chí còn khó khăn cực kì khi chiết giải là ở chỗ các vua chúa còn tạo
hàng trăm bản sao ngụy tạo, thứ tự, nội dung sai lệch nhằm làm mơ hồ dân chúng.
Một số sự kiện dự báo nổi bật:
– Dự đoán Trung Quốc bị Nhật Bản xâm lăng
Tranh vẽ: Mặt trời che mặt trăng
Lời sấm: Nhật xâm thập tứ hưu
Tranh vẽ đã dùng mặt trời đại biểu cho lá cờ Nhật Bản, lời thơ tính toán thời gian sự kiện. Từ năm 1931 Nhật Bản nổ súng xâm lược Mãn Châu đến năm 1945 là vừa tròn 14 năm!
– Dự đoán việc Đặng Tiểu Bình được phục chức
Tranh vẽ: Cây cao có treo bình nước đỏ
Lời sấm : Dựng lên Tiểu Bình, Tiểu Bình hữu hồng tâm
Năm 1973, Mao Trạch Đông muốn bổ nhiệm một người hỗ trợ Chu Ân Lai nhằm đỡ gánh cho
ông sau Cách Mạng Văn Hóa. Cần một người trí dũng song toàn nhưng ông rất băn khoăn vì khó tín nhiệm được người nào sau vụ đảo chính bất thành của Lâm Bưu, bạn chiến đấu thân
thiết nhất của ông. Lúc này trong các ngõ hẻm Bắc Kinh bắt đầu xuất hiện vô số cây cao có
treo bình nước đỏ như ý tranh đã nêu. Đại ý là trỏ Đặng Tiểu Bình thực ra có “hồng tâm” (lòng tốt, trái tim CM), ngầm thể hiện muốn phục chức lại cho ông.
Đến ngày 20/2/1973, Đặng Tiểu Bình đã được gọi về Bắc Kinh sau 3 năm cải tạo tại Giang Tây. Ngày 10 tháng 3, ông nhận chức phó thủ tướng quốc vụ viện…
Còn rất nhiều các sự kiện lớn như nhà Đường bị diệt, nhà Tống khai quốc, nhà Nguyên khai quốc, nhà Thanh khai quốc, CHDCND Trung Hoa ra đời…Tuy nhiên, do các chiết giải khá sâu và dài dòng, cần có kiến thức về chiết tự tiếng Hoa nên tạm thời sẽ giới thiệu sau.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0898 283 941